Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep.regipio.com. Kupując w REGIPIO akceptujesz niniejszy Regulamin, oraz informacje zawarte w sklepie. Właścicielem sklepu jest firma REGIPIO Regina Szuszkiewicz z siedzibą przy ul. Polanowej 11, 05-120 Legionowo NIP: 536-122-90-57 REGON: 142178883.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:
– Pod numerem telefonu: + 48 724-347-020; – koszt połączenia za minutę zgodny z taryfą operatora.
– Korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@regipio.commarketing@regipio.com

ZASADY OGÓLNE

 1. Wszystkie produkty oferowane przez REGIPIO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sklep internetowy REGIPIO prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu REGIPIO są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskiej i europejskiej walucie. Wiążąca dla
  stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Do każdego towaru wystawiany jest dowód sprzedaży paragon lub faktura VAT.
 5. REGIPIO zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ofercie produktowej, w celu polepszenia jakości oferowanych usług i produktów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.regipio.com, drogą telefoniczną bądź mailową (office@regipio.com)
 2. Zamówienie składane poprzez stronę internetową sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz a dane kontaktowe będą wypełnione w sposób prawidłowy: w szczególności podany zostanie adres, na który towar ma zostać wysłany, numer telefonu kupującego oraz adres e-mail.
 4. Jeśli dane będą podane w sposób nieprawidłowy bądź niekompletny, sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia prawdziwych danych a Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z podania błędnych danych.
 6. Po złożeniu skutecznego zamówienia kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Firma REGIPIO oferuje następujące formy płatności:
  – Przelew bankowy. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym bądź po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz nazwy
  kupującego)
  – Płatność za pobraniem. Gotówkę odbiera kurier w momencie dostarczenia towaru.
  – Bezpieczne Płatności w systemie on-line za pośrednictwem Przelewy24
 2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę)
 3. Składając zamówienie na produkty dostarczane w formie elektronicznej (on-line) do samodzielnego wydruku Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.Składając zamówienie na produkty dostarczane w formie elektronicznej (on-line) do samodzielnego wydruku Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest na adres podany przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu, drogą mailową bądź podany telefonicznie. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowym wypełnieniu formularza, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 3. Towar znajdujący się w magazynie wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego, najpóźniej po upływnie 48 godzin. W wyjątkowych przypadkach realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.
 4. Dostęp do produktów dostarczanych w formie elektronicznej przekazywany jest odbiorcy drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres po zaksięgowaniu wpłaty za wykonaną usługę (przelew bankowy lub za pośrednictwem Przelewy 24). Materiały udostępniane są przez pracowników administracyjnych biura od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00.
 5. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku zamówienia plansz plenerowych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas produkcji planszy oraz przygotowanie do wysyłki.
 6. W przypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zamówienia z przyczyn czasowej niemożliwości jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta wykonać świadczenie zastępcze odpowiadające tej samej cenie, wartości oraz jakości.
 7. W przypadku nie odebrania przesyłki z winy kupującego, ponosi on koszt wysyłki towaru.
 8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo zniszczeniu w trakcie transportu. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz skontaktować się z firmą REGIPIO w celu wyjaśnienia sprawy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym chyba, że zmiana była konieczna.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres usługodawcy:
  REGIPIO Regina Szuszkiewicz
  Ul. Polankowa 11
  05-120 Legionowo
 4. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki przez firmę REGIPIO, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do pobrania http://sklep.regipio.com/upload/formularz_reklamacyjny.pdf
 5. Firma REGIPIO zobowiązuje się zwrócić Klientowi koszt towaru + koszt dostarczenia rzeczy nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru.
 6. Zwrot zostanie przyjęty wtedy, gdy zostanie odesłany kompletny, w stanie nienaruszonym oraz gdy nie będzie nosiły śladów użytkowania. W innym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

REKLAMACJE

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 24 miesięczną gwarancją. 12 miesięcy – gwarancja producenta i 12 miesięcy – gwarancja z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie przysługuje w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia.
 3. Reklamacje należy złożyć na adres Sklepu REGIPIO wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania http://sklep.regipio.com/upload/formularz_reklamacyjny.pdf), bądź na adres email:
  office@regipio.com
  REGIPIO Regina Szuszkiewicz
  Ul. Polankowa 11
  05-120 Legionowo
 4. Zwracany towar musi posiadać oryginał paragonu lub kopię Faktury. W innym przypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia lub wymienienia reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy produkt lub zwróci wartość zakupionego towaru.
 6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, REGIPIO może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
  – byłaby niemożliwa do zrealizowania dla REGIPIO – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru;
  – wymagałaby nadmiernych kosztów w przypadku żądania wymiany całego produktu jeśli uszkodzony został tylko jeden element.
 7. W przypadku uznania reklamacji koszty dostawy ponosi REGIPIO.
 8. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami.
 9. W przypadku niezasadności złożenia reklamacji, koszt transportu ponosi zgłaszający reklamacje.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych klientów przekazywanych przez stronę internetową REGIPIO jest firma REGIPIO Regina Szuszkiewicz z siedzibą przy ul. Polanowej 11, 05-120 Legionowo NIP: 536-122-90-57 REGON: 142178883.
 1. Dane osobowe Klientów firmy REGIPIO przetwarzane są w sposób zgodny zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

–  realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym dane mogą być przekazywane odpowiednim do tego podmiotom odpowiedzialnym za przekazanie zakupionego towaru klientowi, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B RODO

– marketingowym, polegającym na promowaniu własnych produktów art. 6 ust.1 lit. f RODO

– rozpatrzenia reklamacji, zapytań, roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO

 1. Dostęp do baz danych klientów posiadają tylko uprawnieni do tego pracownicy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy jest art. 6 ust.1 lit. B RODO
 3. Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.regipio.com bądź poprzez bezpośredni kontakt z biurem firmy pod adresem email: office@regipio.com; telefonicznie: + 48 724-347-020; +48 537-307-305 koszt połączenia za minutę zgodny z taryfą operatora.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z biurem REGIPIO w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 5. Niezależnie od powyższej możliwości, każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto na stronie internetowej REGIPIO zostaną powiadomieni o zmianach w treści regulaminu drogą mailową.
 3. Klientowi nie akceptującemu zmiany w regulaminie przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą realizowane według dotychczasowych postanowień w Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Klientem a Sklepem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

Prawa autorskie do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie sklepu internetowego REGIPIO oraz udostępnianych odpłatnie w formie elektronicznej.

 1. Prawa autorskie do materiałów udostępnianych na stronie www.regipio.com należą do Firmy Regipio
 2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów dostępnych w serwisie na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Administratorów. W przypadku zgodny na rozpowszechnianie materiałów muszą one pozostać w niezmienione formie.
 3. Zabrania się usuwania z materiałów informacji o źródle ich pochodzenia.
 4. Zabrania się publicznego udostępniania materiałów w serwisach internetowych służących wymianie plików, jak również udostępniania ich osobom trzecim w formie odpłatnej.
 5. Dalsze dystrybuowanie pobranych z serwisu materiałów, w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie warunków regulaminu i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.