Upgrade your Grammar B1 - Teacher’s Book

47,00 zł

UPGRADE YOUR GRAMMAR B1 - TEACHER’S BOOK, to:

- zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia starannie dobrane do poziomu zaawansowania językowego uczniów

- proste i zwięzłe wyjaśnienia dotyczące gramatyki

- ilustracje wizualnie wzmacniające zapamiętywanie kluczowych struktur gramatycznych

- ćwiczenia praktyczne, dobrane w taki sposób, żeby zapoznać ucznia z popularnymi zadaniami egzaminacyjnymi

- testy sprawdzające i podsumowujące po trzech jednostkach lekcyjnych

- gramatyczne ćwiczenia powtórkowe na końcu książki

https://www.globalelt.co.uk/image/data/Upgrade%20your%20Grammar%20B1%20-%20TB%20-%20Sample/mobile/index.html

Upgrade your Grammar B1 – Teacher’s Book

Theory and exercises carefully graded to suit the cognitive level of learners

Simple and concise explanations of grammatical theory

Illustrations for visual reinforcement of key structures

Thorough practice through a wide variety of popular task

types, including various exam-format exercises

Progress tests every three units

Revision exercises, at the end of the book, on the relevant Grammar units

Upgrade your Grammar B1ISBN
Self Study Edition (Student’s Book,
Self-Study Guide)
9781781643655
Student’s Book (without answers)
9781781642641
Teacher’s Book
9781781642658
Global ELT
GLO000073

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Nauczyciel
Poziom
B1
Poziom
B1
Rodzaj
Gramatyka