VOCABULARY FILES B1 IELTS Teacher's Book

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,00zł

Vocabulary Files B1 IELTS TEACHER’S BOOK

Seria VOCABULARY FILES składa się z 6 książek skierowanych do uczniów na odpowiednich poziomach CEF: A1-A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Każda publikacja ma 64 strony.

Celem serii jest umożliwienie poszerzenia słownictwa uczniów w różnych dziedzinach życia. Podręczniki podzielone są na poszczególne działy tematyczne, w ramach których poznajemy i ćwiczymy słownictwo. Dzięki różnorodności zawartych zadań, ćwiczenie staje się bardziej żywe i interesujące.

Seria VOCABULARY FILES stanowi doskonałe uzupełnienie dla podstawowych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach języka angielskiego (podręczników, zeszytów ćwiczeń). Może być również doskonałą bazą do ćwiczeń w domu (zadania dodatkowe).

Warto również zaznaczyć, że podręczniki dla poziomów B1, B2, C1 oraz C2 dedykowane są studentom planującym przystąpienie do egzaminu IELTS. Słownictwo zawarte w ćwiczeniach jest pomocne podczas wszystkich etapów egzaminu – podczas słuchania, czytania, pisania oraz mówienia i w dużym stopniu pomoże w osiągnięciu wymaganego wyniku na egzaminie IELTS.

15 jednostek w każdej z książek koncentruje się na obszarach tematycznych, które mogą być wymagane na egzaminie IELTS (na przykład ekonomia, edukacja, zdrowie itp.). Niektóre ćwiczenia koncentrują się na ogólnych elementach słownictwa, inne można stosować we wszystkich aspektach języka angielskiego. Wiele ze słów dotyczy konkretnych zadań egzaminacyjnych, np.: opisywanie, jak coś działa, pisanie listu lub opisywanie pomieszczenia.

Vocabulary Files B1 IELTS TEACHER’S BOOK

The Vocabulary Files series consists of 5 Books, 64 pages each, for CEF Levels: A1- A2 – B1 – B2 – C1 – C2

The aim of the series is to give students the chance to expand their vocabulary in different areas.
Each unit deals with a common Vocabulary topic; the vocabulary is taught through a variety of exercises with lots of illustrations to make them more lively and interesting.

This series can be used as Time Fillers; when teachers have some extra time and they need something to do to help students revise what they have already been taught. Alternatively, it can also be used to help weak students enrich their vocabulary in various common topics.

Levels B1, B2 and C1 in this series have also been written for students who are planning to take the IELTS exam. They cover some of the main vocabulary points that IELTS candidates will need for the Listening, Reading, Writing and Speaking sections of the exam. The vocabulary that students acquire in each of these books will help them to achieve the score they want in the IELTS exam.

The 15 units in each of these books, focus on topic-specific vocabulary areas, which may be required in the IELTS exam (for example, economy, education, health, etc). Some Exercises focus on general vocabulary items, which can be used in all aspects of the English language. Many of these words are relevant to specific tasks in the IELTS exam (for example, describing how something works, writing a letter or describing a house).

Vocabulary Files – Components ISBN
Vocabulary Files A1 Teacher’s Book
9781904663386
Vocabulary Files A2 Teacher’s Book
9781904663409
Vocabulary Files B1 Teacher’s Book
9781904663423
Vocabulary Files B2 Teacher’s Book
9781904663447
Vocabulary Files C1 Teacher’s Book 9781904663461
Vocabulary Files C2 Teacher’s Book 9781781640975
GLO000063

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Nauczyciel
Rodzaj
Słownictwo
Poziom
B1

Specyficzne kody

Zobacz także