WRITING SUCCESS: A1 STUDENT’S BOOK

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 60,00zł

WRITING SUCCESS CEFR Poziom A1

Żaden uczeń nie jest zbyt młody, aby pisać!

Chociaż bardzo często, uczniowie stawiający pierwsze kroki w poznawaniu języka angielskiego dopiero uczą się pisania w ojczystym języku, nie powinniśmy podczas nauki ograniczać się wyłącznie do poznawania słownictwa, gramatyki i mówienia.

Młodzi uczniowie potrafią pisać o wiele więcej, niż nam się wydaje. Oczywiście nie mogą robić tego, co większość z nas uważa za „prawidłowe pisanie” (e-mail, list, opowiadanie lub esej), warto jednak zacząć pisać jak najwcześniej. Dzięki podręcznikowi WRITING SUCCESS A1 uczniowie otrzymają potrzebną pomoc i zachętę do nauki tej trudnej umiejętności. Będą również lepiej przygotowani do późniejszych wyzwań.

Seria WRITING SUCCESS obejmuje różnorodne zadania i ćwiczenia wspierające naukę pisania. Część na poziomie A1 kierowana jest do uczniów początkujących, uczących się dopiero pisać.

Dzięki starannie wypoziomowanym ćwiczeniom zawartym w książce uczniowie mają szanse na poszerzenie słownictwa i zapoznanie się z podstawowymi strukturami językowymi.

WRITING SUCCESS A1, to:

• 12 rozdziałów poświęcony konkretnej tematyce

• Kolorowe zdjęcia ilustrujące słownictwo i dostarczające wizualnych wskazówek dotyczących znaczenia danego słowa oraz ćwiczenia wprowadzające naukę budowy zdań, polegające na uzupełnianiu luk wyrazowych.

• Specjalne ramki zawierające wskazówki dotyczące gramatyki wraz z ćwiczeniami umożliwiającymi utrwalenie słownictwa i przećwiczenie gramatyki.

• Nauka pisania prostych wypowiedzi polegająca na odpowiadaniu na pytania o powiązanej tematyce. Punktem wyjścia są wielobarwne ilustracje.

• Rozdziały powtórkowe i podsumowujące, które są świetną okazją do zapoznania uczniów z rodzajami pytań, jakie mogą napotkać podczas testów, sprawdzianów i egzaminów, takich jak Cambridge A1 Movers.

Zobacz przykładowe strony

Writing Success CEFR Level A1

No Learner Is Too Young to Write!

(Very) Young Learners can barely write their own name! Maybe they can copy a few letters, or even words from the board. Older children are struggling to write well in their own language. So, how can they write in English?

Young Learners can do a lot more writing than we think. Yes, they can’t do what most of us consider ‘proper writing’, i.e., emails,letters, stories or essays.

However, it’s a good idea to get them started on writing as early as possible. They’ll get the help and encouragement they need and they’ll be better equipped to start on the proper writing tasks later.

The Writing Success series includes a variety of writing tasks. Some are perfect for introducing writing to young learners at level pre-A1. Others are useful for young learners who can write (A1 & A2), but still need extra guidance and encouragement.

Writing Success A1 is designed for post-beginner-level young learners of English.

Carefully levelled activities guide students as they expand their core vocabulary and gain familiarity with fundamental structures. Students gradually build their confidence in writing about a wide range of topics and everyday situations as they progress towards producing their own responses to prompts.

The Structure

• Colourful pictures introduce the target vocabulary and provide visual clues to meaning. Students make their own sentences about the pictures, filling in the gaps with the target vocabulary.

• The Language Box provides simple examples or explanations of the target grammar. Students can look at the illustrations and complete the dialogues using the target grammar and vocabulary. They practise using the target grammar through a comprehension and gap-fill activity.

• Students use the pictures as the starting point for completing, then answering questions. These questions practise comprehension and correct use of grammatical structures. When they are comfortable with the grammar and vocabulary, students move on to the next activity where they will write about themselves.

• The general review section recycles some of the key vocabulary and target structures from earlier units. This provides a great opportunity to familiarise students with the kinds of questions they will encounter on future tests, such as the Cambridge A1 Movers exam.

Key Features

themed units with graded topic-based vocabulary

realistic topics and everyday themes

systematic progression of important structures

colourful illustrations to support understanding

separate vocabulary, grammar, comprehension and writing practice

gradually increasing task complexity and difficulty

​Student's Book (without Answers) 

GLO000143

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Uczeń
Przeznaczenie
Nauczyciel
Rodzaj
Umiejętności
Poziom
A1

Specyficzne kody

Zobacz także