WRITING SUCCESS: A2+ TO B1 STUDENT’S BOOK

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 60,00zł

WRITING SUCCESS poziom CEFR: A2+/B1 przeznaczony jest dla uczniów na średnim poziomie zaawansowania.

Dzięki starannie wypoziomowanym ćwiczeniom zawartym w książce uczniowie mają szanse na poszerzenie słownictwa i zapoznanie się z podstawowymi strukturami językowymi. Stopniowo nabierają wprawy i płynności w pisaniu prac na zadany temat. Dzięki dużemu wsparciu i stopniowemu podnoszeniu poziomu trudności zadań, młodzi pisarze zyskują solidne podstawy teoretyczne umożliwiające osiągnięcie doskonałych umiejętności pisania w języku angielskim.

WRITING SUCCESS poziom CEFR: A2+/B1, to:

• 12 jednostek tematycznych z odpowiednio dobranym, powiązanym słownictwem

• codzienna i realistyczna tematyka zadań

• systematyczny rozwój ważnych struktur

• kolorowe ilustracje ułatwiające zrozumienie

• wyróżnione sekcje dla zadań ze słownictwa, gramatyki, rozumienia i pisania

• stopniowe zwiększanie złożoność i trudność zadań

Zawartość oraz przykładowe rodzaje zadań:

- opowiadane obrazkowe

- opis na podstawie zdjęcia

- pisanie e-mail

- prowadzenie dyskusji

- podsumowanie działów (pisemny quiz)

- opis sytuacji

- argumentacja za i przeciw (na zadany temat)

- analiza przykładowych odpowiedzi

- artykuły i eseje

- własne doświadczenia lub opinie uczniów

- recenzje

Student's Book (bez klucza odpowiedzi)

Zobacz przykładowe strony

Writing Success CEFR Level A2+ to B1

Writing Success A2+ to B1 is designed for young intermediate-level students of English.

Carefully levelled activities guide students as they expand their core vocabulary and gain familiarity with fundamental structures. Students gradually build their confidence in writing about a wide range of topics and everyday situations as they progress towards producing their own responses to prompts.With plenty of support and gradually-increasing task difficulty, this book offers young writers the chance for a positive learning experience, as well as a solid foundation for their English writing skills.

Key Features

• themed units with graded topic-based vocabulary

• realistic topics and everyday themes

• systematic progression of important structures

• colourful illustrations to support understanding

• separate vocabulary, grammar, comprehension and writing practice

• gradually increasing task complexity and difficulty

Activity Types

picture-based storytelling

picture description with subject prompts

emails

guided brainstorming

related information prompts to guide writing on a given topic

consolidation in the form of a writing quiz

description of a situation that requires writing suggestions or excuses

for and against (the topic)

analysing sample responses

articles & essays

students’ own experiences or opinions

reviews

​Student's Book (without Answers) 

GLO000140

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Uczeń
Przeznaczenie
Nauczyciel
Poziom
A2
Poziom
B1

Specyficzne kody

Zobacz także