CHATTERBOX LEVEL A1/A2

79,90 zł

CHATTERBOX to kolekcja 6 gier wspierających komunikację w języku angielskim. Gry pozwalają uczniom paplać, gadać, pytać się i rozmawiać, wprowadzając w naturalny sposób to, czego się nauczyli. Dzięki niespotykanej zawartości pudełka możliwa jest nauka i zabawa nawet z liczną grupą dzieci.

ZAWARTOŚĆ LEVEL A1/A2

COUNT ON ME – liczymy do 100, poprawne odpowiedzi zaznaczamy na specjalnych kartach

SPELL THE WORD – uczymy się literowania słów

MEET My FAMILY – na podstawie definicji podajemy słowa określające członków rodziny

FUNNY FACES – opisujemy twarze z wylosowanych kart

WHISPER, WHOSPER – bawimy się w głuchy telefon

LET’S MOVE –  wykonujemy proste polecenia z wylosowanych kart

 

Jump  into  the  Chatterbox  is  a  collection  of  6  interactive  group games  in  one  box  that  will  allow  the  players  to  chatter  away, putting  into  practice  what  they  have  learnt.  With  one  box  the entire class can play. They  are  all  games  that  will  get  children  speak  non-stop  English while  they  play  after  only  about  100  classes.  The  level  is  defined as   A1/A2   (according   to   the   Common   European   Framework   of Reference  for  Languages).  Some  games  can  be  played  at  a  lower or more advanced level.The   games   deal   with   numbers   (0-100),   spelling   short   words, words  on  family  and  understanding  family  relationships,  questions and answers, describing people’s faces and following instructions.

Count on Me

What  do  we  train:  The  numbers  from  0-100  in  additions  and subtractions

Number of players: 3 – 9 players

Consists  of:  8  “lottery  cards”,  48  smaller  cards  with  additions  and subtractions and 96 markers

Spell the wordWhat  do  we  train:  Spell  and  recognize  the  spelling  of  short  words in English

Number of players: 3 – 9 players

Consists  of:  8  play  cards,  20  smaller  cards  with  4-letter  words  on them, 64 markers

Meet My Family

What  do  we  train:  Words  on  family  and  explaining/understanding family relationships

Number of players: 3 – 9 players

Consists  of:  8  play  cards,  20  smaller  cards  with  descriptions  of familymembers on them, 40 markers

Whisper, WhosperWhat  do  we  train:  Answering  questions  and  formulating  questions on the basis of a given answer

Number of players: a minimum of 4 players

Consists of: a total of 25 cards with questions

Funny Faces

What do we train: Describing people

Number of players: 2 – 6 players

Consists  of:  a  total  of  30  cards  with  faces,  of  which  10  with  a complete, 10 with a half and 10 with no description of the face

Let’s Move

What do we train: Following instructions

Number of players: An uneven number of players

Consists of: a total of 30 cards with instructions

BAN000006

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Uczeń
Przeznaczenie
Nauczyciel
Poziom
A1
Poziom
A2
Rodzaj
Gry