TEACHING ENGLISH TODAY CONTEXTS AND OBJECTIVES

123,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 123,00 zł

Ilość
Dostępny

Książka TEACHING ENGLISH TODAY jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, lektorów i metodyków. Zawarte w niej treści dotyczą nauczania w różnych grupach wiekowych od uczniów młodych po dorosłych. Poruszają problemy głównego nurtu edukacji, edukacji szkolnej, a także nauczania dodatkowego w ramach szkół prywatnych i językowych. Celem publikacji jest zachęcenie nauczycieli do poczucia pewności siebie w rozwijaniu umiejętności osobistych. Książka przeznaczona jest do wykorzystania zarówno na szkoleniach, jak i przez indywidualnych czytelników.

Problemy, które zostały poruszone w książce, to między innymi:

• Nauczanie angielskiego obecnie, jako globalnego i ciągle zmieniającego się języka międzynarodowego.

• Różnorodne konteksty interakcji nauczycieli i uczniów.

• Realistyczne cele nauczania, uczenia się i rozwoju zawodowego.

Autorzy publikacji inspiracje do książki zaczerpnęli głównie z własnych doświadczeń. Różnorodne i uzupełniające się środowiska pozwoliły na kompleksowe podejście do tematu jakim jest nauczanie języka angielskiego jako ciągle zmieniającego się języka globalnej komunikacji.

Podkreślony został również fakt, że nauczanie jest złożonym działaniem, które wymaga od nauczycieli szerokiej wiedzy oraz różnorakich umiejętności. Próba wymyślenia gotowych schematów nauczanie może ograniczyć możliwości i przeszkodzi w osiągnięciu lepszych wyników. Różni uczniowi i ich potrzeby, to różny sposób nauczania, niejednokrotnie bardzo mocno spersonalizowany. Nauczyciel jest nie tylko wychowawcą, ale również prekursorem zmian w podejściu do nauczania.

This book is designed for use both on training courses and by the individual reader. The content covers a range of learner age groups from young learners to adults within both mainstream education and language institute contexts. The aim is to encourage teachers to feel confident to develop their personal abilities within a framework of critical thinking about teaching English today. 

 Teaching English today, as a global and ever changing international language. 

• The varied contexts in which teachers and students interact. 

• Realistic objectives for teaching, learning and professional development. 

The authors draw on their own varied, and complementary, backgrounds to provide both a comprehensive overview of teaching English today, as well as practical suggestions, as a global and ever-changing international language the varied contexts in which teachers and students interact. Teaching is a complex activity that demands a range of knowledge and skills, and a great level of awareness to develop the right attitude towards the profession and the students. Trying to come up with ready-made steps about teaching, or suggesting recipes on how to deal with certain obstacles and opportunities without taking account of the context and the rationale behind decisions, limits our practice and prevents us from achieving greater results. A teacher is an educator, an agent of change, who should be constantly challenging paradigms and delving into the whys and wherefores. 

SUS000001

Opis

Język
Angielski
Przeznaczenie
Nauczyciel
Poziom
B2
Poziom
B1
Poziom
C1
Poziom
C2

Specyficzne kody

Zobacz także